LOGO技术支持工程师储备干部

所属部门:
市场部
招聘人数:
5
工作性质:
实习
工作年限:
无经验
学历:
本科
年龄:
性别:
不限
发布时间:
2019/11/30 17:22
浏览量:
职位描述:

1、本科及以上学历,英语四级以上;

2、专业成绩良好,扎实的电路理论基础;                                      

3、口才良好,有电子项目设计经验优先;

所需专业:电子科学与技术、电子信息工程、电气工程及其自动化、通信工程等

简历投递邮箱:hr@china-siter.com

关键词: